YÊU CẦU VỚI ĐỐI TÁC SINH TRẮC VÂN TAY YSMART

 

1, Tự nguyện hợp tác, trung thực với thông tin đưa ra.

2, Bảo mật các thông tin kinh doanh của YSMART bao gồm các thông tin về số liệu, bảng giá, quy trình triển khai.

3, Có sẵn ( hoặc tìm kiếm được) danh sách khách hàng có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ sinh trắc vân tay YSMART.

4, Có trụ sở, cơ sở kinh doanh để triển khai công việc hàng tháng.

Khi có đủ số lượng khách hàng ( 20 khách trở lên) sẽ tiến hành triển khai công việc. [ Ưu thế ]

5, Nhiệt tình hỗ trợ, hợp tác triển khai công việc một cách chuyên nghiệp để khách hàng hài lòng nhất.

6, Giới thiệu, giúp khách hàng đăng ký mới, gom đủ danh sách từ 20 người trở lên thì thông báo cho viện YSMART để triển khai.

7, Giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hoà giải.

8, Kết thúc hợp tác không tiết lộ bí mật kinh doanh của Ysmart.

 

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỐI TÁC YSMART

 

   Tài liệu hướng dẫn cách thức triển khai đối tác sinh trắc vân tay Ysmart

 

Bước 1 : Thương Thảo

Hai bên chia sẻ các nguồn lực, giấy tờ pháp lý, thông tin sản phẩm, dịch vụ, hàng hoá, cách thức triển khai dựa trên nguyên tắc tự nguyện, trung thực.

Bước 2 : Thống Nhất

Hai bên thống nhất cùng triển khai chương trình Đối tác sinh trắc vân tay Ysmart theo cơ chế đã thoả thuận, nhất trí, các quyền và nghĩa vụ liên quan được coi là nguyên tắc trong suốt quá trình hợp tác.

Bước 3 : Ký hợp đồng

Hai bên đi đến thống nhất chung và tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc, bảo mật thông tin để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm cao nhất.

Bước 4 : Triển Khai

Theo thoả thuận, quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng đã ký, tiến hành triển khai công việc để thực hiện hợp đồng.

Bước 5 : Kết thúc

Hai bên thông báo kết quả triển khai công việc, rút kinh nghiệm hợp tác triển khai, tổng kết doanh thu, thanh toán tiền đầy đủ theo cam kết hợp tác cho đối tác.

 

CHÀO MỪNG QUÝ ĐỐI TÁC HỢP TÁC VỚI SINH TRẮC VÂN TAY YSMART 

LIÊN HỆ : 0917.686.195